22 89 22 66 post@meddynamics.no

Personvernerklæring

Sist oppdatert: 20.10.2021
Denne personvernerklæringen gjelder for Med Dynamics AS sin nettside meddynamics.no. Med Dynamics er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på disse nettsidene.

Kontaktopplysninger:
Organisasjonsnr: 922558892
Nettside: www.meddynamics.no
Adresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo.
Kontakt nettside: Ole-Petter Braathen
Mobilnr: 92 65 47 78

Behandlingsansvar
To sentrale begreper innen personvern er «databehandler» og «behandlingsansvarlig». Behandlingsansvarlig er den som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes, mens databehandler er en som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.

Som leverandør av skytjenesten PasientSky er PS databehandler på vegne av Med Dynamics AS som benytter seg av PasientSky for den behandlingen av personopplysninger som er nødvendig for å benytte tjenestene. Dette innebærer at din(e) behandler(e) er behandlingsansvarlige i forbindelse med tjenestene som leveres via PasientSky..

For å kunne levere PasientSky må imidlertid PS også behandle dine personopplysninger i forbindelse med å administrere plattformen og din brukerprofil. For den behandlingen som utføres for slike administrative formål vil PS være behandlingsansvarlig.

Klikk her for å lese PasientSky sin Personvernserklæring https://www.patientsky.no/personvern

Hva slags informasjon samler vi inn og hvorfor?
Vi innhenter opplysninger om deg som vi anser som relevante for å gi deg forsvarlig helsehjelp. Når du benytter våre tjenester, samtykker du til at vi henter inn:

Navn
Fødselsdato og personnummer
E-postadresse
Telefonnummer
Adresse

Medisinsk informasjon opplyst gjennom konsultasjon, telefon og elektroniske plattformer.

Nødvendig medisinsk informasjon fra andre behandlere eller instanser, dersom du har gitt eksplisitt samtykke til dette, eller det er nødvendig for å yte forsvarlig helsehjelp.

Det er frivillig om man ønsker å benytte nettbasert timebestilling, eller om man ønsker å benytte telefon for bestilling av time og overlevering av ovennevnte personopplysninger.

Nettskjema og e-post for kommunikasjon
Vi benytter nettskjema og e-post til å motta henvendelser, og bruker informasjonen som oppgis til å besvare og opprettholde servicen våre pasienter forventer.

Det frarådes bruk av nettskjema og e-post til å sende sensitive opplysninger.

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg
Vi vil i utgangspunktet ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og de lovpålagte pliktene vi har. Hovedregelen er at journalene skal oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem.

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg
Du har rett til innsyn i egne personopplysninger. Dersom du ønsker å vite hva som er lagret av personopplysninger om deg i våre systemer så kan du sende oss en forespørsel. Dette omfatter all data du har gitt oss. Du kan også be om at vi retter eller sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.

Dersom du er uenig i hvordan vi behandler dine personopplysninger har du rett til å klage til Datatilsynet: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/

Innebygd innhold fra andre nettsteder
Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

Hvis du retter henvendelser til oss via epost gjennom våre nettsider, vil relevante opplysninger som navn og epostadresse kunne bli lagret.

Vi benytter Google Analytics. Ved besøk på vår nettside registreres din IP-adresse.

Slik informasjon knyttes ikke direkte til deg som bruker, og benyttes til statistikk som:

Hvor mange besøker nettstedet, besøksvarighet, hvilken nettleser besøk kommer fra, søkeord som benyttes, hvor besøkene kommer fra.

Vi opplyser om benyttelse av Cookies på våre nettsider. Dette er lagring fra nettleser fra PC eller mobile enheter.

For å sikre god og sikker behandling av opplysninger er det dedikerte, godkjente og et begrenset antall personell i virksomheten som forvalter informasjonen du gir ut. Dette håndterer vi med kontrollmekanismer og gode rutiner for personvernopplysninger. Ingen informasjon selges eller på annen måte vil bli utlevert til tredjeparter uten samtykke.
Endringer i personvernerklæringen

Med Dynamics AS forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen når som helst. Endringer og presiseringer vil tre i kraft umiddelbart etter oppdateringen på nettstedet. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble endret ved å se “Sist oppdatert” øverst på denne siden.

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38